Служба по трудова медицина Ready EHSsp

„В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Пътят към успеха за всяка една фирма е инвестицията в здравето и безопасността на служителите. Те са сред основните фактори, от които зависи организацията на работна среда с ефективна добавена стойност. Проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.
Инвестициите в здраве – са инвестиции в икономиката!“

Райна Тодорова
Управител

НОВИНИ

Календар ЗБУТ - 2023г.

Комплексно обслужване

За нас

Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД осигурява персонален консултант за всяка организация. Той има за задача да подпомага работодателя в прилагането на превантивни подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

Вижте мненията за нашата работа

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!