Служба по трудова медицина Ready EHSsp

„В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Пътят към успеха за всяка една фирма е инвестицията в здравето и безопасността на служителите. Те са сред основните фактори, от които зависи организацията на работна среда с ефективна добавена стойност. Проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.
Инвестициите в здраве – са инвестиции в икономиката!“

Райна Тодорова
Управител

НОВИНИ

21/10/2022
09/09/2022
26/07/2022
19/07/2022
11/07/2022

За нас

Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД осигурява персонален консултант за всяка организация. Той има за задача да подпомага работодателя в прилагането на превантивни подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

Вижте мненията за нашата работа

Това е заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
				
					<script src="https://cdn02.jotfor.ms/static/prototype.forms.js?3.3.36940" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn03.jotfor.ms/static/jotform.forms.js?3.3.36940" type="text/javascript"></script>
<script defer src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/punycode/1.4.1/punycode.js"></script>
<script src="https://cdn01.jotfor.ms/js/vendor/jquery-1.8.0.min.js?v=3.3.36940" type="text/javascript"></script>
<script defer src="https://cdn02.jotfor.ms/js/vendor/maskedinput.min.js?v=3.3.36940" type="text/javascript"></script>
<script defer src="https://cdn03.jotfor.ms/js/vendor/jquery.maskedinput.min.js?v=3.3.36940" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">	JotForm.newDefaultTheme = false;
	JotForm.extendsNewTheme = false;
	JotForm.singleProduct = false;
	JotForm.newPaymentUIForNewCreatedForms = false;
	JotForm.clearFieldOnHide="disable";
	JotForm.submitError="jumpToFirstError";

	JotForm.init(function(){
	/*INIT-START*/
if (window.JotForm && JotForm.accessible) $('input_11').setAttribute('tabindex',0);
if (window.JotForm && JotForm.accessible) $('input_7').setAttribute('tabindex',0);
if (window.JotForm && JotForm.accessible) $('input_12').setAttribute('tabindex',0);
if (window.JotForm && JotForm.accessible) $('input_9').setAttribute('tabindex',0);
   JotForm.setPhoneMaskingValidator( 'input_6_full', '(###) ###-####' );
   JotForm.alterTexts({"ageVerificationError":"Трябва да сте по-възрастни от {minAge} години, за да изпратите тази форма.","alphabetic":"Това поле може да съдържа само букви","alphanumeric":"Това поле може да съдържа само букви и числа.","appointmentSelected":"Избрахте {time} на {date}","ccDonationMinLimitError":"Минималната сума е {minAmount} {Currency}","ccInvalidCVC":"CVC номерът е невалиден.","ccInvalidExpireDate":"Датата на изтичане е невалидна.","ccInvalidExpireMonth":"Expiration month is invalid.","ccInvalidExpireYear":"Expiration year is invalid.","ccInvalidNumber":"Номерът на кредитната карта е невалиден.","ccMissingDetails":"Please fill up the credit card details.","ccMissingDonation":"Моля въведете числови стойности за сумата на дарението.","ccMissingProduct":"Моля изберете поне един продукт.","characterLimitError":"Прекалено много знаци. Ограничението е","characterMinLimitError":"Прекалено малко знаци. Минимумът е","confirmClearForm":"Сигурен ли сте, че искате да изчистите формата","confirmEmail":"Електронната поща не съвпада","currency":"Това поле може да съдържа само стойности на валута","cyrillic":"Това поле може да съдържа само знаци на кирилица","dateInvalid":"Тази дата не е валидна. Форматът на датата е {format}","dateInvalidSeparate":"Тази дата не е валидна. Въведете валидна {елемент}.","dateLimited":"Тази дата не е налична.","disallowDecimals":"Моля въведете цяло число.","doneButton":"Завършен","doneMessage":"Много добре! Всички грешки са поправени.","dragAndDropFilesHere_infoMessage":"Плъзнете и пуснете файлове тук","email":"Въведете валиден имейл адрес","error":"Error","fieldError":"field has an error.","fillMask":"Стойността на полето трябва да попълва маската.","freeEmailError":"Безплатни имейл акаунти не са позволени","generalError":"Има грешки във формата. Моля поправете ги, преди да продължите.","generalPageError":"Има грешки на тази страница. Моля поправете ги, преди да продължите.","geoNotAvailableDesc":"Location provider not available. Please enter the address manually.","geoNotAvailableTitle":"Position Unavailable","geoPermissionDesc":"Check your browser's privacy settings.","geoPermissionTitle":"Permission Denied","geoTimeoutDesc":"Please check your internet connection and try again.","geoTimeoutTitle":"Timeout","gradingScoreError":"Общият резултат трябва да бъде само по-малък или равен на","incompleteFields":"Има непълни задължителни полета. Моля попълнете ги.","inputCarretErrorA":"Въведената информация не трябва да бъде по-малка от минималната стойност:","inputCarretErrorB":"Въведената информация не трябва да е по-голяма от максималната стойност:","justSoldOut":"Току-що разпродадено","lessThan":"Резултатът ви трябва да бъде по-малък или равен на","maxDigitsError":"Максимално разрешените цифри са","maxFileSize_infoMessage":"Макс. размер на файла","maxSelectionsError":"The maximum number of selections allowed is ","minCharactersError":"Броят на знаците не трябва да бъде по-малък от минималната стойност:","minSelectionsError":"Минималният необходим брой селекции е","multipleError":"Има {count} грешки на тази страница. Моля коригирайте ги, преди да продължите напред.","multipleFileUploads_emptyError":"{file} е празен, моля изберете отново файлове без него.","multipleFileUploads_fileLimitError":"Само {fileLimit} качавания на файлове са позволени.","multipleFileUploads_minSizeError":"{file} е прекалено малък, минималният размер на файл е {minSizeLimit}.","multipleFileUploads_onLeave":"Файловете се качват, ако напуснете сега качването ще бъде анулирано.","multipleFileUploads_sizeError":"{file} е прекалено голям, максималният размер на файл е {sizeLimit}.","multipleFileUploads_typeError":"{file} има невалидно разширение. Само {extensions} са разрешени.","multipleFileUploads_uploadFailed":"File upload failed, please remove it and upload the file again.","nextButtonText":"Next","noSlotsAvailable":"Няма налични слотове","notEnoughStock":"Няма достатъчно запаси за текущата селекция","notEnoughStock_remainedItems":"Няма достатъчно запаси за текущата селекция (остават {count} артикула)","noUploadExtensions":"File has no extension file type (e.g. .txt, .png, .jpeg)","numeric":"Това поле може да съдържа само числови стойности","oneError":"Има {count} грешка на тази страница. Моля коригирайте я, преди да продължите напред.","pastDatesDisallowed":"Датата не трябва да е в миналото.","pleaseWait":"Моля изчакайте...","prevButtonText":"Previous","progressMiddleText":"of","required":"Това поле е задължително.","requiredLegend":"Всички полета маркирани с * са задължителни и трябва да бъдат попълнени.","requireEveryCell":"Всяка клетка е задължителна.","requireEveryRow":"Всеки ред е задължителен.","requireOne":"Изисква се поне едно поле.","restrictedDomain":"This domain is not allowed","reviewBackText":"Back to Form","reviewSubmitText":"Review and Submit","seeAllText":"See All","seeErrorsButton":"Вижте Грешки","selectionSoldOut":"Изборът е разпродаден","slotUnavailable":"{time} on {date} has been selected is unavailable. Please select another slot.","soldOut":"Разпродадено","submissionLimit":"Sorry! Only one entry is allowed. &lt;br&gt; Multiple submissions are disabled for this form.","submitButtonText":"Submit","subProductItemsLeft":"(остават {count} артикула)","uploadExtensions":"Вие можете да качите само следните файлове:","uploadFilesize":"Размерът на файла не може да бъде по-голям от:","uploadFilesizemin":"Размерът на файла не може да бъде по-малък от:","url":"Това поле може да съдържа само валиден линк","validateEmail":"Трябва да потвърдите този имейл","wordLimitError":"Прекалено много думи. Ограничението е","wordMinLimitError":"Прекалено малко думи. Минимумът е"});
   FormTranslation.init({"detectUserLanguage":"1","firstPageOnly":"0","options":"Bulgarian","originalLanguage":"bg","primaryLanguage":"bg","saveUserLanguage":"1","showStatus":"flag-with-nation","theme":"light-theme","version":"2"});
	/*INIT-END*/
	});

  JotForm.prepareCalculationsOnTheFly([null,{"name":"heading","qid":"1","text":"Регистрационна форма за записване за участие в онлайн обучение","type":"control_head"},{"name":"registernow","qid":"2","text":"Регистриране","type":"control_button"},null,{"name":"input4","qid":"4","subLabel":"example@example.com","text":"Имейл","type":"control_email"},null,{"name":"input6","qid":"6","text":"Телефон за връзка","type":"control_phone"},{"name":"input7","qid":"7","text":"Позиция","type":"control_textbox"},null,{"name":"input9","qid":"9","text":"Уебсайт на компанията","type":"control_textbox"},null,{"name":"input11","qid":"11","text":"Име и Фамилия","type":"control_textbox"},{"name":"input12","qid":"12","text":"Компания","type":"control_textbox"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"name":"input24","qid":"24","text":" Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичнообучение и инструктаж на работниците ислужителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд","type":"control_head"},{"name":"input25","qid":"25","text":"Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. \nТова обучение е предназначено за:\n·    длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;\n·    длъжностните лица по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;\n·    лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.\nОбучението по здравословни и безопасни условия на труд има за цел:\n·    Придобиване на знания за основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;\n·    Поддържане на необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;\n·    Предоставяне на необходимата и достатъчна информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;\nСъздаване на ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.\nКонкретна цел е и подпомагане на работодателите и длъжностните лица, определени да изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве при работа и\u002Fили да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа за постигане на по-високата им ангажираност в дейностите по здраве и безопасност при работа.\nОсновната цел на обучението е да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.\nУЧЕБЕН ПЛАН И ПРОГРАМА\n\n\n\nТема\nПродължителност\n\n\nНаредба РД 07-2 - Изисквания и правилно провеждане на инструктажите\n1.5\n\n\nКУТ\u002FГУТ - Отговорници. Нормативни изисквания\n1\n\n\nОсновни етапи при изготвяне на ОР\n1.5\n\n\nЛични предпазни средства и специално работно облекло\n1\n\n\nСтрес на работното място. Стратегии за справяне.\n1\n\n\n\nПочивкa: по 10 мин. между всяка една тема.\nВсички участници в онлайн обучението ще получат сертификати от Служба по трудова медицина &quot;Реди и Ейч Ес Ес Пи&quot; ООД \nЛектор: Пламен Симеонов","type":"control_text"}]);
  setTimeout(function() {
JotForm.paymentExtrasOnTheFly([null,{"name":"heading","qid":"1","text":"Регистрационна форма за записване за участие в онлайн обучение","type":"control_head"},{"name":"registernow","qid":"2","text":"Регистриране","type":"control_button"},null,{"name":"input4","qid":"4","subLabel":"example@example.com","text":"Имейл","type":"control_email"},null,{"name":"input6","qid":"6","text":"Телефон за връзка","type":"control_phone"},{"name":"input7","qid":"7","text":"Позиция","type":"control_textbox"},null,{"name":"input9","qid":"9","text":"Уебсайт на компанията","type":"control_textbox"},null,{"name":"input11","qid":"11","text":"Име и Фамилия","type":"control_textbox"},{"name":"input12","qid":"12","text":"Компания","type":"control_textbox"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"name":"input24","qid":"24","text":" Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичнообучение и инструктаж на работниците ислужителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд","type":"control_head"},{"name":"input25","qid":"25","text":"Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. \nТова обучение е предназначено за:\n·    длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;\n·    длъжностните лица по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;\n·    лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.\nОбучението по здравословни и безопасни условия на труд има за цел:\n·    Придобиване на знания за основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;\n·    Поддържане на необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;\n·    Предоставяне на необходимата и достатъчна информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;\nСъздаване на ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.\nКонкретна цел е и подпомагане на работодателите и длъжностните лица, определени да изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве при работа и\u002Fили да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа за постигане на по-високата им ангажираност в дейностите по здраве и безопасност при работа.\nОсновната цел на обучението е да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.\nУЧЕБЕН ПЛАН И ПРОГРАМА\n\n\n\nТема\nПродължителност\n\n\nНаредба РД 07-2 - Изисквания и правилно провеждане на инструктажите\n1.5\n\n\nКУТ\u002FГУТ - Отговорници. Нормативни изисквания\n1\n\n\nОсновни етапи при изготвяне на ОР\n1.5\n\n\nЛични предпазни средства и специално работно облекло\n1\n\n\nСтрес на работното място. Стратегии за справяне.\n1\n\n\n\nПочивкa: по 10 мин. между всяка една тема.\nВсички участници в онлайн обучението ще получат сертификати от Служба по трудова медицина &quot;Реди и Ейч Ес Ес Пи&quot; ООД \nЛектор: Пламен Симеонов","type":"control_text"}]);}, 20); 
</script>
<link href="https://cdn01.jotfor.ms/static/formCss.css?3.3.36940" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdn02.jotfor.ms/css/styles/nova.css?3.3.36940" />
<style type="text/css">@media print{.form-section{display:inline!important}.form-pagebreak{display:none!important}.form-section-closed{height:auto!important}.page-section{position:initial!important}}</style>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdn03.jotfor.ms/themes/CSS/566a91c2977cdfcd478b4567.css?"/>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdn01.jotfor.ms/css/styles/payment/payment_feature.css?3.3.36940" />
<style type="text/css">
  .form-label-left{
    width:150px;
  }
  .form-line{
    padding-top:12px;
    padding-bottom:12px;
  }
  .form-label-right{
    width:150px;
  }
  .form-all{
    width:690px;
    color:#ffffff !important;
    font-family:"Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Lucida Sans", Verdana, sans-serif;
    font-size:14px;
  }
</style>

<style type="text/css" id="form-designer-style">
  /* Injected CSS Code */
.form-all:after {
 content: "";
 display: table;
 clear: both;
}
.form-all {
 font-family: "Lucida Grande", sans-serif;
}
.form-all {
 width: 690px;
}
.form-label-left,
.form-label-right {
 width: 150px;
}
.form-label {
 white-space: normal;
}

.form-label-left {
 display: inline-block;
 white-space: normal;
 float: left;
 text-align: left;
}
.form-label-right {
 display: inline-block;
 white-space: normal;
 float: left;
 text-align: right;
}
.form-label-top {
 white-space: normal;
 display: block;
 float: none;
 text-align: left;
}
.form-radio-item label:before {
 top: 0;
}
.form-all {
 font-size: 14px;
}
.form-label {
 font-weight: bold;
}
.form-checkbox-item label,
.form-radio-item label {
 font-weight: normal;
}
.supernova {
 background-color: rgba(85, 85, 85, 0.41);
 background-color: #554444;
}
.supernova body {
 background-color: transparent;
}
/*
@width30: (unit(@formWidth, px) + 60px);
@width60: (unit(@formWidth, px)+ 120px);
@width90: (unit(@formWidth, px)+ 180px);
*/
/* | */
@media screen and (min-width: 480px) {
 .supernova .form-all {
  border: 1px solid #392d2d;
  -webkit-box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -moz-box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 }
}
/* | */
/* | */
@media screen and (max-width: 480px) {
 .jotform-form .form-all {
  margin: 0;
  width: 100%;
 }
}
/* | */
/* | */
@media screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {
 .jotform-form .form-all {
  margin: 0;
  width: 100%;
 }
}
/* | */
/* | */
@media screen and (min-width: 480px) and (max-width: 689px) {
 .jotform-form .form-all {
  margin: 0;
  width: 100%;
 }
}
/* | */
/* | */
@media screen and (min-width: 768px) {
 .jotform-form {
  padding: 60px 0;
 }
}
/* | */
/* | */
@media screen and (max-width: 689px) {
 .jotform-form .form-all {
  margin: 0;
  width: 100%;
 }
}
/* | */
.supernova .form-all,
.form-all {
 background-color: rgba(85, 85, 85, 0.41);
 border: 1px solid transparent;
}
.form-header-group {
 border-color: rgba(59, 59, 59, 0.41);
}
.form-matrix-table tr {
 border-color: rgba(59, 59, 59, 0.41);
}
.form-matrix-table tr:nth-child(2n) {
 background-color: rgba(72, 72, 72, 0.41);
}
.form-all {
 color: #ffffff;
}
.form-header-group .form-header {
 color: #ffffff;
}
.form-header-group .form-subHeader {
 color: #ffffff;
}
.form-sub-label {
 color: #ffffff;
}
.form-label-top,
.form-label-left,
.form-label-right,
.form-html {
 color: #ffffff;
}
.form-checkbox-item label,
.form-radio-item label {
 color: #ffffff;
}
.form-line.form-line-active {
 -webkit-transition-property: all;
 -moz-transition-property: all;
 -ms-transition-property: all;
 -o-transition-property: all;
 transition-property: all;
 -webkit-transition-duration: 0.3s;
 -moz-transition-duration: 0.3s;
 -ms-transition-duration: 0.3s;
 -o-transition-duration: 0.3s;
 transition-duration: 0.3s;
 -webkit-transition-timing-function: ease;
 -moz-transition-timing-function: ease;
 -ms-transition-timing-function: ease;
 -o-transition-timing-function: ease;
 transition-timing-function: ease;
 background-color: #ffffe0;
}
/* omer */
.form-radio-item,
.form-checkbox-item {
 padding-bottom: 0px !important;
}
.form-radio-item:last-child,
.form-checkbox-item:last-child {
 padding-bottom: 0;
}
/* omer */
.form-single-column .form-checkbox-item,
.form-single-column .form-radio-item {
 width: 100%;
}
.form-checkbox-item .editor-container div,
.form-radio-item .editor-container div {
 position: relative;
}
.form-checkbox-item .editor-container div:before,
.form-radio-item .editor-container div:before {
 display: inline-block;
 vertical-align: middle;
 -moz-box-sizing: border-box;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 left: 0;
 width: 18px;
 height: 18px;
}
.supernova {
 height: 100%;
 background-repeat: no-repeat;
 background-attachment: scroll;
 background-position: center top;
 background-attachment: fixed;
 background-size: auto;
 background-size: cover;
}
.supernova {
 background-image: none;
 background-image: url("https://www.jotform.com/uploads/luiswilliams/form_files/WEEBB.5d7a36434cae58.88989857.jpg");
}
#stage {
 background-image: none;
 background-image: url("https://www.jotform.com/uploads/luiswilliams/form_files/WEEBB.5d7a36434cae58.88989857.jpg");
}
/* | */
.form-all {
 background-repeat: no-repeat;
 background-attachment: scroll;
 background-position: center top;
 background-attachment: fixed;
 background-size: auto;
 background-size: cover;
}
.form-header-group {
 background-repeat: no-repeat;
 background-attachment: scroll;
 background-position: center top;
}
.form-line {
 margin-top: 12px;
 margin-bottom: 12px;
}
.form-line {
 padding: 12px 36px;
}
.form-all .form-textbox,
.form-all .form-radio-other-input,
.form-all .form-checkbox-other-input,
.form-all .form-captcha input,
.form-all .form-spinner input,
.form-all .form-pagebreak-back,
.form-all .form-pagebreak-next,
.form-all .qq-upload-button,
.form-all .form-error-message {
 -webkit-border-radius: 6px;
 -moz-border-radius: 6px;
 border-radius: 6px;
}
.form-all .form-sub-label {
 margin-left: 3px;
}
.form-all .form-textarea {
 -webkit-border-radius: 6px;
 -moz-border-radius: 6px;
 border-radius: 6px;
}
.form-all {
 -webkit-border-radius: 20px;
 -moz-border-radius: 20px;
 border-radius: 20px;
}
.form-section:first-child {
 -webkit-border-radius: 20px 20px 0 0;
 -moz-border-radius: 20px 20px 0 0;
 border-radius: 20px 20px 0 0;
}
.form-section:last-child {
 -webkit-border-radius: 0 0 20px 20px;
 -moz-border-radius: 0 0 20px 20px;
 border-radius: 0 0 20px 20px;
}
.form-all .qq-upload-button,
.form-all .form-submit-button,
.form-all .form-submit-reset,
.form-all .form-submit-print {
 font-size: 1em;
 padding: 9px 15px;
 font-family: "Lucida Grande", sans-serif;
 font-size: 14px;
 font-weight: normal;
}
.form-all .form-pagebreak-back,
.form-all .form-pagebreak-next {
 font-size: 1em;
 padding: 9px 15px;
 font-family: "Lucida Grande", sans-serif;
 font-size: 14px;
 font-weight: normal;
}
/*
& when ( @buttonFontType = google ) {
	@import (css) "@{buttonFontLink}";
}
*/
h2.form-header {
 line-height: 1.618em;
 font-size: 1.714em;
}
h2 ~ .form-subHeader {
 line-height: 1.5em;
 font-size: 1.071em;
}
.form-header-group {
 text-align: left;
}
/*.form-dropdown,
.form-radio-item,
.form-checkbox-item,
.form-radio-other-input,
.form-checkbox-other-input,*/
.form-captcha input,
.form-spinner input,
.form-error-message {
 padding: 4px 3px 2px 3px;
}
.form-header-group {
 font-family: "Lucida Grande", sans-serif;
}
.form-section {
 padding: 0px 0px 0px 0px;
}
.form-header-group {
 margin: 12px 36px 12px 36px;
}
.form-header-group {
 padding: 24px 0px 24px 0px;
}
.form-textbox,
.form-textarea {
 border-color: #a89494;
 padding: 4px 3px 2px 3px;
}
.form-textbox,
.form-textarea,
.form-radio-other-input,
.form-checkbox-other-input,
.form-captcha input,
.form-spinner input {
 background-color: #eeeeee;
}
[data-type="control_dropdown"] .form-input,
[data-type="control_dropdown"] .form-input-wide {
 width: 150px;
}
.form-label {
 font-family: "Lucida Grande", sans-serif;
}
li[data-type="control_image"] div {
 text-align: left;
}
li[data-type="control_image"] img {
 border: none;
 border-width: 0px !important;
 border-style: solid !important;
 border-color: false !important;
}
.form-line-column {
 width: auto;
}
.form-line-error {
 overflow: hidden;
 -webkit-transition-property: none;
 -moz-transition-property: none;
 -ms-transition-property: none;
 -o-transition-property: none;
 transition-property: none;
 -webkit-transition-duration: 0.3s;
 -moz-transition-duration: 0.3s;
 -ms-transition-duration: 0.3s;
 -o-transition-duration: 0.3s;
 transition-duration: 0.3s;
 -webkit-transition-timing-function: ease;
 -moz-transition-timing-function: ease;
 -ms-transition-timing-function: ease;
 -o-transition-timing-function: ease;
 transition-timing-function: ease;
 background-color: #fff4f4;
}
.form-line-error .form-error-message {
 background-color: #ff3200;
 clear: both;
 float: none;
}
.form-line-error .form-error-message .form-error-arrow {
 border-bottom-color: #ff3200;
}
.form-line-error input:not(#coupon-input),
.form-line-error textarea,
.form-line-error .form-validation-error {
 border: 1px solid #ff3200;
 -webkit-box-shadow: 0 0 3px #ff3200;
 -moz-box-shadow: 0 0 3px #ff3200;
 box-shadow: 0 0 3px #ff3200;
}
.ie-8 .form-all {
 margin-top: auto;
 margin-top: initial;
}
.ie-8 .form-all:before {
 display: none;
}
[data-type="control_clear"] {
 display: none;
}
/* | */
@media screen and (max-width: 480px), screen and (max-device-width: 767px) and (orientation: portrait), screen and (max-device-width: 415px) and (orientation: landscape) {
 .testOne {
  letter-spacing: 0;
 }
 .form-all {
  border: 0;
  max-width: initial;
 }
 .form-sub-label-container {
  width: 100%;
  margin: 0;
  margin-right: 0;
  float: left;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
 }
 span.form-sub-label-container + span.form-sub-label-container {
  margin-right: 0;
 }
 .form-sub-label {
  white-space: normal;
 }
 .form-address-table td,
 .form-address-table th {
  padding: 0 1px 10px;
 }
 .form-submit-button,
 .form-submit-print,
 .form-submit-reset {
  width: 100%;
  margin-left: 0!important;
 }
 div[id*=at_] {
  font-size: 14px;
  font-weight: 700;
  height: 8px;
  margin-top: 6px;
 }
 .showAutoCalendar {
  width: 20px;
 }
 img.form-image {
  max-width: 100%;
  height: auto;
 }
 .form-matrix-row-headers {
  width: 100%;
  word-break: break-all;
  min-width: 40px;
 }
 .form-collapse-table,
 .form-header-group {
  margin: 0;
 }
 .form-collapse-table {
  height: 100%;
  display: inline-block;
  width: 100%;
 }
 .form-collapse-hidden {
  display: none !important;
 }
 .form-input {
  width: 100%;
 }
 .form-label {
  width: 100% !important;
 }
 .form-label-left,
 .form-label-right {
  display: block;
  float: none;
  text-align: left;
  width: auto!important;
 }
 .form-line,
 .form-line.form-line-column {
  padding: 2% 5%;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
 }
 input[type=text],
 input[type=email],
 input[type=tel],
 textarea {
  width: 100%;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  max-width: initial !important;
 }
 .form-radio-other-input,
 .form-checkbox-other-input {
  max-width: 55% !important;
 }
 .form-dropdown,
 .form-textarea,
 .form-textbox {
  width: 100%!important;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
 }
 .form-input,
 .form-input-wide,
 .form-textarea,
 .form-textbox,
 .form-dropdown {
  max-width: initial!important;
 }
 .form-checkbox-item:not(#foo),
 .form-radio-item:not(#foo) {
  width: 100%;
 }
 .form-address-city,
 .form-address-line,
 .form-address-postal,
 .form-address-state,
 .form-address-table,
 .form-address-table .form-sub-label-container,
 .form-address-table select,
 .form-input {
  width: 100%;
 }
 div.form-header-group {
  padding: 24px 0px !important;
  margin: 0 12px 2% !important;
  margin-left: 5%!important;
  margin-right: 5%!important;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
 }
 div.form-header-group.hasImage img {
  max-width: 100%;
 }
 [data-type="control_button"] {
  margin-bottom: 0 !important;
 }
 [data-type=control_fullname] .form-sub-label-container {
  width: 48%;
 }
 [data-type=control_fullname] .form-sub-label-container:first-child {
  margin-right: 4%;
 }
 [data-type=control_phone] .form-sub-label-container {
  width: 65%;
  margin-right: 0;
  margin-left: 0;
  float: left;
 }
 [data-type=control_phone] .form-sub-label-container:first-child {
  width: 31%;
  margin-right: 4%;
 }
 [data-type=control_datetime] .allowTime-container {
  width: 100%;
 }
 [data-type=control_datetime] .form-sub-label-container:first-child {
  width: 10%!important;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
 }
 [data-type=control_datetime] .form-sub-label-container + .form-sub-label-container {
  width: 24%!important;
  margin-left: 6%;
  margin-right: 0;
 }
 [data-type=control_datetime] span + span + span > span:first-child {
  display: block;
  width: 100% !important;
 }
 [data-type=control_birthdate] .form-sub-label-container,
 [data-type=control_time] .form-sub-label-container {
  width: 27.3%!important;
  margin-right: 6% !important;
 }
 [data-type=control_time] .form-sub-label-container:last-child {
  width: 33.3%!important;
  margin-right: 0 !important;
 }
 .form-pagebreak-back-container,
 .form-pagebreak-next-container {
  min-height: 1px;
  width: 50% !important;
 }
 .form-pagebreak-back,
 .form-pagebreak-next,
 .form-product-item.hover-product-item {
  width: 100%;
 }
 .form-pagebreak-back-container {
  padding: 0;
  text-align: right;
 }
 .form-pagebreak-next-container {
  padding: 0;
  text-align: left;
 }
 .form-pagebreak {
  margin: 0 auto;
 }
 .form-buttons-wrapper {
  margin: 0!important;
  margin-left: 0!important;
 }
 .form-buttons-wrapper button {
  width: 100%;
 }
 .form-buttons-wrapper .form-submit-print {
  margin: 0 !important;
 }
 table {
  width: 100%!important;
  max-width: initial!important;
 }
 table td + td {
  padding-left: 3%;
 }
 .form-checkbox-item,
 .form-radio-item {
  white-space: normal!important;
 }
 .form-checkbox-item input,
 .form-radio-item input {
  width: auto;
 }
 .form-collapse-table {
  margin: 0 5%;
  display: block;
  zoom: 1;
  width: auto;
 }
 .form-collapse-table:before,
 .form-collapse-table:after {
  display: table;
  content: '';
  line-height: 0;
 }
 .form-collapse-table:after {
  clear: both;
 }
 .fb-like-box {
  width: 98% !important;
 }
 .form-error-message {
  clear: both;
  bottom: -10px;
 }
 .date-separate,
 .phone-separate {
  display: none;
 }
 .custom-field-frame,
 .direct-embed-widgets,
 .signature-pad-wrapper {
  width: 100% !important;
 }
}
/* | */

/*PREFERENCES STYLE*/
  .form-all {
   font-family: Lucida Grande, sans-serif;
  }
  .form-all .qq-upload-button,
  .form-all .form-submit-button,
  .form-all .form-submit-reset,
  .form-all .form-submit-print {
   font-family: Lucida Grande, sans-serif;
  }
  .form-all .form-pagebreak-back-container,
  .form-all .form-pagebreak-next-container {
   font-family: Lucida Grande, sans-serif;
  }
  .form-header-group {
   font-family: Lucida Grande, sans-serif;
  }
  .form-label {
   font-family: Lucida Grande, sans-serif;
  }
 
  .form-label.form-label-auto {
   
  display: block;
  float: none;
  text-align: left;
  width: 100%;
 
  }
 
  .form-line {
   margin-top: 12px;
   margin-bottom: 12px;
  }
 
  .form-all {
   max-width: 690px;
   width: 100%;
  }
 
  .form-label.form-label-left,
  .form-label.form-label-right,
  .form-label.form-label-left.form-label-auto,
  .form-label.form-label-right.form-label-auto {
   width: 150px;
  }
 
  .form-all {
   font-size: 14px
  }
  .form-all .qq-upload-button,
  .form-all .qq-upload-button,
  .form-all .form-submit-button,
  .form-all .form-submit-reset,
  .form-all .form-submit-print {
   font-size: 14px
  }
  .form-all .form-pagebreak-back-container,
  .form-all .form-pagebreak-next-container {
   font-size: 14px
  }
 
  .supernova .form-all, .form-all {
   background-color: rgba(155,155,155,0.71);
  }
 
  .form-all {
   color: #ffffff;
  }
  .form-header-group .form-header {
   color: #ffffff;
  }
  .form-header-group .form-subHeader {
   color: #ffffff;
  }
  .form-label-top,
  .form-label-left,
  .form-label-right,
  .form-html,
  .form-checkbox-item label,
  .form-radio-item label,
  span.FITB .qb-checkbox-label,
  span.FITB .qb-radiobox-label,
  span.FITB .form-radio label,
  span.FITB .form-checkbox label,
  [data-blotid][data-type=checkbox] [data-labelid],
  [data-blotid][data-type=radiobox] [data-labelid],
  span.FITB-inptCont[data-type=checkbox] label,
  span.FITB-inptCont[data-type=radiobox] label {
   color: #ffffff;
  }
  .form-sub-label {
   color: #ffffff;
  }
 
  .supernova {
   background-color: rgba(245,245,245,0.6);
  }
  .supernova body {
   background: transparent;
  }
 
  .form-textbox,
  .form-textarea,
  .form-dropdown,
  .form-radio-other-input,
  .form-checkbox-other-input,
  .form-captcha input,
  .form-spinner input {
   background-color: rgba(255,255,255,0.7);
  }
 
   .supernova {
    height: 100%;
    background-repeat: repeat;
    background-attachment: scroll;
    background-position: center top;
   }
   .supernova {
    background-image: url("https://www.jotform.com/uploads/ReadyEHSsp/form_files/jeriden-villegas-VLPUm5wP5Z0-unsplash.6368fac5dcb1e5.87291351.jpg");
   }
   #stage {
    background-image: url("https://www.jotform.com/uploads/ReadyEHSsp/form_files/jeriden-villegas-VLPUm5wP5Z0-unsplash.6368fac5dcb1e5.87291351.jpg");
   }
  
  .form-all {
   background-image: none;
  }
 
  .form-all {
   position: relative;
  }
  .form-all:before {
   content: "";
   background-image: url("https://www.jotform.com/uploads/ReadyEHSsp/form_files/Logo_ReadyEHSsp-removebg-preview.6368f400f3a610.94400177.png");
   display: inline-block;
   height: 57.517605633802816px;
   position: absolute;
   background-size: 330px 57px;
   background-repeat: no-repeat;
   width: 100%;
  }
  .form-all {
   margin-top: 67px !important;
  }
  .form-all:before {
   top: -67px;
   background-position: top center;
   left: 0;
  }
      
 .ie-8 .form-all:before { display: none; }
 .ie-8 {
  margin-top: auto;
  margin-top: initial;
 }
 
 /*PREFERENCES STYLE*//*__INSPECT_SEPERATOR__*/
.form-label.form-label-auto {
    
   display: block;
   float: none;
   text-align: left;
   width: 100%;
  
   }
  /* Injected CSS Code */
</style>

<form class="jotform-form" action="https://submit.jotformeu.com/submit/223101368252345/" method="post" name="form_223101368252345" id="223101368252345" accept-charset="utf-8" autocomplete="on">
 <input type="hidden" name="formID" value="223101368252345" />
 <input type="hidden" id="JWTContainer" value="" />
 <input type="hidden" id="cardinalOrderNumber" value="" />
 <div role="main" class="form-all">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://cdn.jotfor.ms/wizards/languageWizard/custom-dropdown/css/lang-dd.css?3.3.36940" />
  <div class="cont">
   <input type="text" id="input_language" name="input_language" style="display:none" />
   <div class="language-dd" id="langDd" style="display:none">
    <div class="dd-placeholder lang-emp">
     Language
    </div>
    <ul class="lang-list dn" id="langList">
     <li data-lang="bg" class="bg">
      Bulgarian
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.jotfor.ms/js/formTranslation.v2.js?3.3.36940"></script>
  <ul class="form-section page-section">
   <li id="cid_1" class="form-input-wide" data-type="control_head">
    <div class="form-header-group header-large">
     <div class="header-text httac htvam">
      <h1 id="header_1" class="form-header" data-component="header">
       Регистрационна форма за записване за участие в онлайн обучение
      </h1>
      <div id="subHeader_1" class="form-subHeader">
       11/11/2022г. Начало: 9:00ч. Продължителност: 6 учебни часа (по 45 мин.)
      </div>
     </div>
    </div>
   </li>
   <li id="cid_24" class="form-input-wide" data-type="control_head">
    <div class="form-header-group header-small">
     <div class="header-text httac htvam">
      <h3 id="header_24" class="form-header" data-component="header">
       Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичнообучение и инструктаж на работниците ислужителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
      </h3>
     </div>
    </div>
   </li>
   <li class="form-line form-line-column form-col-1" data-type="control_text" id="id_25">
    <div id="cid_25" class="form-input-wide">
     <div id="text_25" class="form-html" data-component="text">
      <p style="text-align: justify;"><strong><em>Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г</em>. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. </strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong>Това обучение е предназначено за:</strong></p>
      <p style="text-align: justify;">· <strong>   длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;</strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong>·    длъжностните лица по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;</strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong>·    лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.</strong></p>
      <p><strong><em>Обучението по здравословни и безопасни условия на труд има за цел:</em></strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong>·    Придобиване на знания за основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;</strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong>·    Поддържане на необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;</strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong>·    Предоставяне на необходимата и достатъчна информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;</strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong>Създаване на ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.</strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong><em>Конкретна цел</em> е и подпомагане на работодателите и длъжностните лица, определени да изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве при работа и/или да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа за постигане на по-високата им ангажираност в дейностите по здраве и безопасност при работа.</strong></p>
      <p style="text-align: justify;"><strong><em>Основната цел </em>на обучението е да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.</strong></p>
      <p><strong><em>УЧЕБЕН ПЛАН И ПРОГРАМА</em></strong></p>
      <table style="height: 182px; width: 586px;">
       <tbody>
        <tr>
         <td style="width: 394.797px; text-align: center;">
          <strong><em>Тема</em></strong>
         </td>
         <td style="width: 174.203px; text-align: center;">
          <strong><em>Продължителност</em></strong>
         </td>
        </tr>
        <tr>
         <td style="width: 394.797px;">
          <strong>Наредба РД 07-2 - Изисквания и правилно провеждане на инструктажите</strong>
         </td>
         <td style="width: 174.203px; text-align: center;">
          <strong>1.5</strong>
         </td>
        </tr>
        <tr>
         <td style="width: 394.797px;">
          <strong>КУТ/ГУТ - Отговорници. Нормативни изисквания</strong>
         </td>
         <td style="width: 174.203px; text-align: center;">
          <strong>1</strong>
         </td>
        </tr>
        <tr>
         <td style="width: 394.797px;">
          <strong>Основни етапи при изготвяне на ОР</strong>
         </td>
         <td style="width: 174.203px; text-align: center;">
          <strong>1.5</strong>
         </td>
        </tr>
        <tr>
         <td style="width: 394.797px;">
          <strong>Лични предпазни средства и специално работно облекло</strong>
         </td>
         <td style="width: 174.203px; text-align: center;">
          <strong>1</strong>
         </td>
        </tr>
        <tr>
         <td style="width: 394.797px;">
          <strong>Стрес на работното място. Стратегии за справяне.</strong>
         </td>
         <td style="width: 174.203px; text-align: center;">
          <strong>1</strong>
         </td>
        </tr>
       </tbody>
      </table>
      <p><strong>Почивкa: по 10 мин. между всяка една тема.</strong></p>
      <p><strong>Всички участници в онлайн обучението ще получат сертификати от Служба по трудова медицина &quot;Реди и Ейч Ес Ес Пи&quot; ООД </strong></p>
      <p><strong>Лектор: <em>Пламен Симеонов</em></strong><br /><br /></p>
     </div>
    </div>
   </li>
   <li class="form-line form-line-column form-col-2 jf-required" data-type="control_textbox" id="id_11">
    <label class="form-label form-label-top" id="label_11" for="input_11">
     Име и Фамилия
     <span class="form-required">
      *
     </span>
    </label>
    <div id="cid_11" class="form-input-wide jf-required">
     <input type="text" id="input_11" name="q11_input11" data-type="input-textbox" class="form-textbox validate[required]" data-defaultvalue="" size="16" value="" data-component="textbox" aria-labelledby="label_11" required="" />
    </div>
   </li>
   <li class="form-line form-line-column form-col-3 jf-required" data-type="control_email" id="id_4">
    <label class="form-label form-label-top" id="label_4" for="input_4">
     Имейл
     <span class="form-required">
      *
     </span>
    </label>
    <div id="cid_4" class="form-input-wide jf-required">
     <span class="form-sub-label-container" style="vertical-align:top">
      <input type="email" id="input_4" name="q4_input4" class="form-textbox validate[required, Email]" data-defaultvalue="" size="25" value="" data-component="email" aria-labelledby="label_4 sublabel_input_4" required="" />
      <label class="form-sub-label" for="input_4" id="sublabel_input_4" style="min-height:13px" aria-hidden="false"> example@example.com </label>
     </span>
    </div>
   </li>
   <li class="form-line form-line-column form-col-1 form-line-column-clear jf-required" data-type="control_textbox" id="id_7">
    <label class="form-label form-label-top" id="label_7" for="input_7">
     Позиция
     <span class="form-required">
      *
     </span>
    </label>
    <div id="cid_7" class="form-input-wide jf-required">
     <input type="text" id="input_7" name="q7_input7" data-type="input-textbox" class="form-textbox validate[required]" data-defaultvalue="" size="25" value="" data-component="textbox" aria-labelledby="label_7" required="" />
    </div>
   </li>
   <li class="form-line form-line-column form-col-2 jf-required" data-type="control_textbox" id="id_12">
    <label class="form-label form-label-top" id="label_12" for="input_12">
     Компания
     <span class="form-required">
      *
     </span>
    </label>
    <div id="cid_12" class="form-input-wide jf-required">
     <input type="text" id="input_12" name="q12_input12" data-type="input-textbox" class="form-textbox validate[required]" data-defaultvalue="" size="16" value="" data-component="textbox" aria-labelledby="label_12" required="" />
    </div>
   </li>
   <li class="form-line" data-type="control_textbox" id="id_9">
    <label class="form-label form-label-top" id="label_9" for="input_9"> Уебсайт на компанията </label>
    <div id="cid_9" class="form-input-wide">
     <input type="text" id="input_9" name="q9_input9" data-type="input-textbox" class="form-textbox" data-defaultvalue="" size="30" value="" data-component="textbox" aria-labelledby="label_9" />
    </div>
   </li>
   <li class="form-line form-line-column form-col-1" data-type="control_phone" id="id_6">
    <label class="form-label form-label-top" id="label_6" for="input_6_full"> Телефон за връзка </label>
    <div id="cid_6" class="form-input-wide">
     <span class="form-sub-label-container" style="vertical-align:top">
      <input type="tel" id="input_6_full" name="q6_input6[full]" data-type="mask-number" class="mask-phone-number form-textbox validate[Fill Mask]" data-defaultvalue="" autoComplete="section-input_6 tel-national" data-masked="true" value="" data-component="phone" aria-labelledby="label_6" />
      <label class="form-sub-label" for="input_6_full" id="sublabel_6_masked" style="min-height:13px" aria-hidden="false"> </label>
     </span>
    </div>
   </li>
   <li class="form-line" data-type="control_button" id="id_2">
    <div id="cid_2" class="form-input-wide">
     <div style="text-align:center" data-align="center" class="form-buttons-wrapper form-buttons-center  jsTest-button-wrapperField">
      <button id="input_2" type="submit" class="form-submit-button submit-button jf-form-buttons jsTest-submitField" data-component="button" data-content="">
       Регистриране
      </button>
     </div>
    </div>
   </li>
   <li style="clear:both">
   </li>
   <li style="display:none">
    Should be Empty:
    <input type="text" name="website" value="" />
   </li>
  </ul>
 </div>
 <script>
 JotForm.showJotFormPowered = "new_footer";
 </script>
 <script>
 JotForm.poweredByText = "Powered by Jotform";
 </script>
 <input type="hidden" class="simple_spc" id="simple_spc" name="simple_spc" value="223101368252345" />
 <script type="text/javascript">
 var all_spc = document.querySelectorAll("form[id='223101368252345'] .si" + "mple" + "_spc");
for (var i = 0; i < all_spc.length; i++)
{
 all_spc[i].value = "223101368252345-223101368252345";
}
 </script>
 <div class="formFooter-heightMask">
 </div>
 <div class="formFooter f6 branding21">
  <div class="formFooter-wrapper formFooter-leftSide">
   <a href="https://www.jotform.com/?utm_source=formfooter&utm_medium=banner&utm_term=223101368252345&utm_content=jotform_logo&utm_campaign=powered_by_jotform_le" target="_blank" class="formFooter-logoLink"><img class="formFooter-logo lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" alt="Jotform Logo" style="height: 44px;" data-src="https://cdn.jotfor.ms/assets/img/logo2021/jotform-logo-white.svg" decoding="async"><noscript><img class="formFooter-logo" src="https://cdn.jotfor.ms/assets/img/logo2021/jotform-logo-white.svg" alt="Jotform Logo" style="height: 44px;" data-eio="l"></noscript></a>
  </div>
  <div class="formFooter-wrapper formFooter-rightSide">
   <span class="formFooter-text">
    Now create your own Jotform - It's free!
   </span>
   <a class="formFooter-button" href="https://www.jotform.com/?utm_source=formfooter&utm_medium=banner&utm_term=223101368252345&utm_content=jotform_button&utm_campaign=powered_by_jotform_le" target="_blank">Create your own Jotform</a>
  </div>
 </div>
</form>
<script type="text/javascript">JotForm.forwardToEu=true;</script>