Доверен лекар

Услугата „Доверен лекар“ представлява структурирано събиране и обработване на здравни данни в контекста на появата на болест и нетрудоспособност. Болният бива анкетиран в предефинирани моменти, така че да се осигури максимална предсказуемост на здравния му статус и възстановяване на работоспособността му в най-кратките възможни срокове. 

Болничните ще бъдат разделени две категории: 

  • до 14 дни 
  • над 14 дни 

Забел.: Причина за деленето – това е периодът, който може да бъде издаден еднолично от лекар. При по-голяма продължителност, обикновено се касае или за наистина болни хора, или за наистина мотивирани да не работят хора. Например, бременни, които искат или трябва да си седят вкъщи, хора със счупени крайници, болни от рак и т.н. 

За целите на ефективността е разумно фокусът да е върху кратките болнични, защото: 

  • непредсказуеми са, изискват преразпределяне на задължение в движение и т.н., което е скъпо; 
  • работодателите плащат първите няколко дни. 
  • и за двата алгоритъма ден 0 е първият ден, в който работодателят разбира за болничния.

Алгоритъм обаждания за болнични до 14 дни: 

  • честота – ден 1; ден 3; ден 7; ден 12. 

Алгоритъм обаждания за болнични над 14 дни: 

  • честота – ден 1; ден 7; ден 14; ден 28. При „продължение“ над 30 дни, алгоритъмът НЕ СЕ повтаря. 

Целта на услугата е да се наблюдават болните и да се предприемат действия, когато се появи съмнение за „фалшиви“ болнични. Дългосрочна цел е намаляване дните на трудозагуба за работодателя период от 12 месеца и повишаване на ефективността на труда на служителите. 

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!