Център за професионално обучение

„Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД  разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работа.

„ Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД
организира и провежда обучение на:

Обученията по безопасност и здраве при работа са в зависимост от конкретните условия на труд в компанията. Провеждат се под лекционна или дистанционна форма на обучение.

„ Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД също организира и провежда обучение по:

1837

Меки умения (Soft Skills)

o6phiu0

Тиймбилдинг

Лицензия

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!