Орган за контрол на работната среда

Oрган за контрол от вид “А“. Измерване на фактори на работна среда и ел. обезопасителни мерки на електрически уредби до 1000V. Органа за контрол е акредитиран за следните параметри:

Фактори на работната среда:

Електробезопасност – електрически уредби и съоръжения до 1000V:

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!