Профилактични медицински прегледи

Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания и изготвя:

Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД си партнира с
МЦ „Поликлиника България“.

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!