Орган по безопасност и здраве

В зависимост от вида и характера на упражнявите дейности, броя на работещите, условията на труд и рисковите фактори работодателят определя или назначава едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация, което да изпълнява функциите и задачите на орган по безопасност и здраве при работа.

“Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД предлага специалисти, които разполагат с необходимата теоритична и практическа подготовка за изпълнението на задълженията на орган по безопасност и здраве.

Основните функции на
органа по безопасност и здраве се изразяват в:

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!