За нас

Функциите ни като Служба по трудова медицина са предимно превантивни, свързани консултиране и подпомагане работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планиране и организиране на дейностите по: осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите; приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД осигурява персонален консултант за всяка организация. Той има за задача да подпомага работодателя в прилагането на превантивни подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Както и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

Ние – екипът на служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД сме квалифицирани, динамични и мотивирани експерти, професионалисти в това, което правим.

Гарантираме срочност, коректност и гъвкавост при изпълнение на задачите.

Извършваните услуги от нас са на достъпни цени, в кратки срокове и с високо качество.

За нас всеки клиент е специален.

Важни са доверието и коректното партньорство!

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!