Интервю с Елена Петрова

 1. Разкажете ми за себе си?

Здравейте, казвам се Елена Петрова. Експерт ЗБУТ във фирма Реди И Ейч Ес Ес Пи ООД. Дипломирах се през 2014 год. със специалност Електроенергетика и електрообзавеждане в Технически университет – град София с професионална квалификация: Електроинженер. Избрах тази специалност, защото баща ми е електротехник и исках да му докажа, че мога да се справя. През 2016 год. се дипломирах със специалност Безопасност на труда, защото вече имах интереси към изискаванията на  Закона за  здравословни и безопасни условия на труд и вече работех в сферата на трудова медицина.  

 • Защо избрахте професията Експерт ЗБУТ?

Задължение на всеки работодател е да осигури здравословни и безопасни условия на труд. Нашата работа е много динамична. Постоянно имаме казуси с малки, средни и големи предприятия с различни отрасли, където се осъществява трудова дейност. Нашата задача е да подпомогнем всеки наш клиент в прилагането на превантивни подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Както и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

 • Защо избрахте фирма Реди И Ейч Ес Ес Пи ООД?

Реди И Ейч Ес Ес Пи ООД е нова иновативна фирма, профилирана в сферата на трудовата медицина. Много се развълнувах когато управителят на фирмата (Райна Тодорова)  ми се обади и искаше да организираме среща.  Даде ми възможност да започвана  работа в нейната компания създадена през  2020г. и аз реших да приема, за да работя с млад и амбициозен екип. Компанията ми позволява да използвам знанията и опита си и да продължа да се развивам в тази посока. Най-лесният вариант, за да започнеш да се чувстваш добре на работното си място, е като започнеш да следващ мечтите си. Благодаря на Райна Тодорова за дадената възможност.

 • Какви услуги предлагате?

Предлагаме  всички дейности свързани със здраве и безопасност при работа:

 • Комплексно обслужване по договор, обхващащо пълния задължителен обем дейности, съгласно ЗЗБУТ и Наредба №3/2008г. за СТМ.
 • Оценка на риска по работни
 • Оказване на съдействие за организиране и извършване на измервания фактори на работната среда и електроизмервания
 • Извършване на обучения от Център за професионално обучение с лицензия от НАПОО
 • Организиране на профилактични медицински прегледи.
 • Управление на проекти.
 • Осигуряване на длъжностно лице по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наричани “орган за безопасност и здраве при работа за други фирми.
 • Какво прави работата Ви по-различна от други професии?

Както вече споменах нашата работа е много динамична. Службите по трудова медицина разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила. За нас превенцията е ключова! Безопасността е основен приоритет за нашата фирма!

 • С какво сте по различни от останалите служби по трудова  медицина?

Предлагаме иновативен подход в грижата за здравето на работниците и служителите за всеки клиент чрез индивидуална оценка на здравен статус и изготвяне на „ПЕРСОНАЛЕН ЗДРАВЕН ПЛАН“. В България само нашата компания предлага тази услуга.

 • Разкажете нещо повече за здравния план?

Попълват се серия от въпросници, правят се профилактични прегледи и изследвания . Провеждат се, за да се установят индивидуалните здравни нужди и да се оцени здравния статус на всеки работник/служител, в продължение на което да се състави профилактично-лечебен план, в който са заложени всички необходими дейности за осигуряване на оптимално здраве на всеки, който е включен в програмата „Персонален здравен план“./

 • Разкажете ни защо трябва фирмите да се спрат на „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД.

Ние в Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД сме професионалисти в това което правим. Гарантираме срочност, коректност и гъвкавост при изпълнение на задачите. Извършваните услуги от нас са с високо  качество и в кратки срокове. За нас всеки клиент е специален! Важни са доверието и коректното партньорство!

 • Благодаря Ви за разговора.

Аз също благодаря! Оставам на разположение за всякакви въпроси свързани със здраве и безопасност при работа.  

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!