Интервю с Вяра Патерова

Защо избрахте да работите в служба по трудова медицина и какво Ви харесва най-много в работата?

При мен нещата се случиха много странно. Работата ме намери случайно, още след като завърших гимназия. Започнах като технически изпълнител- въвеждане на информация за здравното състояние на служители, които работят във фирми, клиенти на службата и така забелязах различни тенденции в състоянието на хората. Започнах да се интересувам и да търся връзка между работата на тези служители и оплакванията им през времето, а това е една от най-съществените задачи на службата по трудова медицина. Покрай любопитството ми научих много за това как условията на труд могат да влияят на здравето на служителите, заинтригувах се и реших да се развивам в областта на трудовата медицина.

Най-привлекателно в работата ми е това, че помагаме на хората. От една страна консултираме и помагаме компаниите да създадът здравословни и безопани условия на труд, а от друга – спомагаме за по-доброто здраве и благополучие на служителите им. В допълнение на това в ежедневието ни се срещаме и раздрешаваме различни казуси, от различни сфери, което стимулира постоянното ни развитие.

Да работя в СТМ Ready EHSsp, е удовлетворение за мен, тъй като припознах в тяхната политика за партньорство с клиентите това, в което вярвам, а именно – подхода за работа в нашата сфера. Ние, екипът, подтоянно се запознаваме с новите тенденци, иновативни подходи и ги да ги имплементираме в услугите, които предлагаме.

Какви са професионалните Ви интереси?

Вече от доста години се занимавам с оценка на риска на работните места и работното оборудване. Насочих се в тази посока защото осъзнах, че за да сме полезни на служителите да бъдат в добро здраве е нужно работодателите да осъзнаят нуждата от политика по безопасност.  Да се направи една програма или политика е нужно да се започне от някъде. Анализът на здравословното състояние е една от отправните точки, но тя е реактивен подход. Проактивните действия трябва да са свързани с идентифициране на опасностите на работното място, класифицирането им и приоритизирането на действията по тях. Оценката на риска е в основата на всичко, което една фирма прави за запазване на здравето и осигуряването на безопасността на служтелите си занапред. Въз основа на нея се предприемат организационни мерки, съставят се програми за инструктажи и обучения, избират се колективни и лични предпазни средства и всички онези действия, които привличат вниманието на служителите и сами да се грижат за здравето си.

Има ли бъдеще в развитието на трудовата медицина у нас и ще останете ли да работите в тази сфера?

               Категорично, да. Създаването на иновативни служби по трудова медицина, каквато е нашата Ready EHSsp, работата с млади, амбициозни и креативни личности, ме карат да вярвам, че сферата на трудовата медицина ще работи пълноценно и ще дава допълнителна добавена стойност. Райна Тодорова е работодател, който създава иновативни продукти и решения за всеки едни бизнес, мотивира и дава възможност за реализация на всеки от екипа си. За млад експерт като мен, е чест и удоволствие да работи при нея и да се развива.

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!